Certifikat konzorcija pasivnih hiš

Inles je aktivni član Konzorcija pasivnih hiš, ki nadzoruje in preverja ustreznost komponent in izdelkov za potrebe pasivne gradnje. Dva naša proizvoda ustrezata kriterijem tega konzorcija in sta pridobila oznako Certifikat konzorcija pasivna hiša.

Konzorcij pasivna hiša neformalno združenje institucij, podjetij in strokovnjakov iz prakse, ki s svojo dejavnostjo vzpodbujajo in omogočajo gradnjo pasivnih hiš (poraba energije za ogrevanje do 15 kWh/(m2a)) in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš (poraba energije za ogrevanje od 15 kWh/(m2a) do 30 kWh/(m2a)). Ustanovljen je bil z namenom, da približa pasivno hišo končnim uporabnikom in investitorjem ter informiranjem o trenutnem stanju in ponudbi v Sloveniji. Konzorcij pasivna hiša deluje pod okriljem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Z namenom izboljšanja transparentnosti in preglednosti množice komponent, rešitev in izdelkov ter predvsem preverjanja njihove ustreznosti in primernosti za pasivno gradnjo so člani konzorcija izdali Certifikat konzorcija Pasivna hiša. Ustreznost komponente ali izvedbe za podelitev tega certifikata ocenjuje posebna delovna skupina sestavljena s strokovnjaki iz prakse. Obstaja več delovnih skupin in vsaka skupina strokovnjakov ocenjuje primernost posamezne komponente ali izvedbe, ki spada pod njihovo področje.


Konzorcij pasivna hiša povezuje znanstvene in strokovne institucije ter podjetja, ki s svojo dejavnostjo nudijo možnost gradnje ali sanacije pasivnih hiš. Glavne dejavnosti njegovega delovanja so:
  • razširjanje informacij in znanja o standardu pasivne hiše ter povečevanje zaupanja stroke in javnosti
  • strokovno spremljanje načrtovanja, gradnje in izvedb (novogradenj in sanacij) pasivnih hiš
  • preverjanje ustreznosti realiziranih objektov in komponent, ki so potrebne za gradnje in sanacije pasivnih hiš
  • predstavitev načrtovalcev, izvajalcev in ponudnikov komponent javnosti ter njihovo medsebojno povezovanje pri projektih
  • predstavljanje dosežkov članov na področju realiziranih novogradenj in sanacij strokovni in laični javnosti
  • izobraževanje članov Konzorcija pasivna hiša


Več si lahko ogledate na strani Konzorcija pasivna hiša!